Kohlswa Maskin & Transport AB

 

Vi utför de vanligast förekommande entreprenadarbeten: Vi säljer och transporterar grus från Bergtäkten i Gisslarbo,Kolsva
• Husgrunder • Grundisolering • VA-arbeten • Trekammarbrunn • Dränering
• Planering • Plattläggning • Snöröjning • Vägbygge • Skogsvägar • Dikesrensning
• Minireningsverk • Vägrenhållning • Rivning • Kabelarbeten • Trädgårdsarbete
• Grönytearbete • Infiltration