Referenser


Vi vill vara er samarbetspartner nu och i framtiden därför tar vi stor hänsyn till miljön i våra projekt och väljer material och konstruktioner som gör att byggnaderna även ska fungera i framtiden.

Vi har utfört arbeten åt många olika företag och privatpersoner. Vi har alltid fått bra referenser ifrån våra kunder.

 

Några exempel på dem är:

 

Schakt för press Componenta Kolsva, väg 250 åt Vägverket Produktion, Vägunderhåll för Valbricka vägsamfällighet, Nibbarsbo vsf, Bubbarsbo vsf m fl. Husgrunder till KAK Byggs kunder och andra byggfirmor